<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4

Apache Sanal Konak Belgeleri

Mevcut Diller:  de  |  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr  |  zh-cn 

Sanal Konak (Virtual Host) terimi tek bir makine üzerinde birden fazla sitenin (sirket1.example.com, sirket2.example.com gibi) bar?nd?r?lma uygulamas?n? betimler. Sanal konaklar, "IP’ye dayal?" veya "isme dayal?" olabilir; birincisinde, her site ayr? bir IP adresinden sunulurken, ikincisinde her IP adresinde birden fazla site sunulur. Olayda ayn? fiziksel sunucu kullan?ld??? halde bu sunucu son kullan?c?ya g?rünür de?ildir.

Apache yaz?l?msal olarak IP’ye dayal? sanal konaklar? destekleyen ilk sunuculardan biridir. 1.1 sürümünden itibaren Apache hem IP’ye dayal? hem de isme dayal? sanal konaklar? desteklemektedir. ?sme dayal? sanal konaklara bazen kona?a dayal? sanal konaklar veya IP’ye dayanmayan sanal konaklar da denmektedir.

A?a??da, Apache HTTP Suncusundaki sanal konak deste?ini bütün ayr?nt?lar? ile a??klayan belgeler listelenmi?tir.

Support Apache!

Ayr?ca bak?n?z:

top

Sanal Konak Deste?i

top

Yap?land?rma Y?nergeleri

Sanal konak yap?land?rman?z üzerinde hata ay?klamaya ?al???yorsan?z -S komut sat?r? se?ene?i ?u ?ekilde ?ok i?inize yarayabilir:

Unix ?rne?i

apache2ctl -S

Windows ?rne?i

httpd.exe -S

Bu komut, yap?land?rma dosyas?n?n Apache yorumunu d?kümler. IP adreslerinin ve sunucu isimlerinin dikkatli bir incelemesi, yap?land?rma yanl??lar?n?z? ke?fetmenize yard?mc? olabilir. (Di?er komut sat?r? se?enekleri i?in httpd program?n?n belgelerine bak?n?z.)

Mevcut Diller:  de  |  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr  |  zh-cn 

白小姐透特期期