<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4

Sunucu ve Destek Programlar?

Mevcut Diller:  en  |  es  |  fr  |  ko  |  tr  |  zh-cn 

Bu sayfada Apache HTTP Sunucusuna dahil tüm ?al??t?r?labilir programlar tan?t?lm??t?r.

top

Dizin

httpd
Apache hiper metin aktar?m protokolü sunucusu.
apache2ctl
Apache HTTP Sunucusu denetim arayüzü.
ab
Apache HTTP Sunucusu ba?ar?m ?l?me arac?.
apxs
Apache HTTP Sunucusu eklenti arac? (APache eXtenSion tool).
configure
Kaynak a?ac?n? yap?land?r?r.
dbmmanage
Kullan?c? kimlik do?rulama dosyalar?n? temel kimlik do?rulamas? i?in DBM bi?eminde olu?turur ve günceller.
fcgistarter
Bir FastCGI program?n? ?al??t?r?r.
htcacheclean
Disk arabelle?ini temizler.
htdigest
Kullan?c? kimlik do?rulama dosyalar?n? ?zet kimlik do?rulamas? i?in olu?turur ve günceller.
htdbm
DBM parola veritabanlar?n? idare eder.
htpasswd
Kullan?c? kimlik do?rulama dosyalar?n? temel kimlik do?rulamas? i?in olu?turur ve günceller.
httxt2dbm
RewriteMap ile kullanmak üzere DBM dosyalar? olu?turur.
logresolve
Apache günlük dosyalar?ndaki IP adreslerini konak isimlerine d?nü?türür.
log_server_status
Sunucunun durumunu düzenli aral?klarla günlü?e kaydeder.
rotatelogs
Sunucuyu ?ldürmek gerekmeksizin günlük dosyalar?n?n d?ndürülmesini sa?lar.
split-logfile
Bir ?ok konakl? günlük dosyas?n? konak ba??na bir günlük dosyas? dü?ecek ?ekilde b?ler.
suexec
Bir dosyay? belli bir kullan?c? ad?na ?al??t?r?r.

Mevcut Diller:  en  |  es  |  fr  |  ko  |  tr  |  zh-cn 

白小姐透特期期