<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4

?e?itli Belgeler

Mevcut Diller:  en  |  es  |  fr  |  ko  |  tr  |  zh-cn 

A?a??da listelenen belgeler de Apache HTTP sunucusu geli?tirme projesi kapsam?ndad?r.

Uyar?

A?a??daki belgeler, Apache HTTP Sunucusunun 2.1 sürümünde yap?lm?? de?i?ikliklere g?re tam olarak güncellenmemi?tir. Hala güncel kalm?? baz? bilgiler olabilir, fakat siz yine de bu belgeleri kullan?rken dikkatli olun.

Ba?ar?m Artt?rma ?pu?lar? - Apache’ye ?nce Ayar ?ekilmesi

Yüksek ba?ar?m elde etmek i?in Apache yap?land?rmas?nda (?al??ma an?nda ve derleme s?ras?nda) yap?lacaklar ile ilgili baz? bilgiler yan?nda Apache’de baz? ?eylerin (bir ?eyleri h?zland?ran ve yava?latan ?eylerin) yap?lma ve yap?lmama sebepleri a??klanm??t?r.

Güvenlik ?pu?lar?

Apache HTTP sitenizi güvenli k?lmak i?in yap?lacaklar ve yap?lmayacaklar.

?lgili Standartlar

Bu belge Apache’nin uyaca?? standartlar?n bir ?o?una at?fta bulunmak amac?yla haz?rlanm??t?r.

Parola ?ifreleme Bi?imleri

Belgede, kimlik do?rulama amac?yla Apache taraf?ndan desteklenen ?e?itli ?ifreleme tekniklerinden bahsedilmi?tir.

Mevcut Diller:  en  |  es  |  fr  |  ko  |  tr  |  zh-cn 

白小姐透特期期